Mediko Legal Oftalmoloji

Hizmetlerimiz

Bireysel Danışmanlık

 

Hasta ile hekim arasındaki ilişki günümüzde artık hekim odaklı olmaktan çıkmış hasta odaklı olmuştur. Hasta kendisine yapılan tıbbi müdahalenin ya da verilen ilacın nedenini sorgulamakta, kendisi ile ilgili kararları kendisi vermek istemektedir. Günümüzde hastanın beklentisi çok yükselmiş olup karşılaşılan her olumsuz sonuçtan hekim sorumlu tutulur hale gelmiştir. Sonuçta ne yazık ki sağlık çalışanlarına karşı hem şiddet olayları giderek artış göstermekte, hem de ceza ve tazminat davaları her geçen gün artmaktadır.

Hasta ile hekim arasında hukuk terminolojisine göre bir sözleşme söz konusudur. Bu sözleşme de olayın özelliklerine göre vekalet ya da eser sözleşmesi niteliğinde olup, taraflar bu sözleşmenin gereklerine uymak zorundadır. İşte bu noktada sağlık hizmet sunucusu olan hekim bu sözleşmelerin gerekleri ve uygulama hakkında olayın özelliklerine göre destek almak durumundadırlar.

Web sayfamız üzerinden üye olan hekim karşılaştığı soru ya da sorunlara uzman kadromuz tarafından ivedilikle yanıt bulmakta, hem olası bir tıbbi malpraktisin önlemini almakta, hem de olayın gerçekleşmesi durumunda etkin bir savunma stratejisinin oluşturulması temin edilmektedir.