Mediko Legal Oftalmoloji

Tıp Hukuku


 

Tıp Hukuku

 

Türk hukuk mevzuatında tıp hukukuna ilişkin birçok hüküm olmasına rağmen bu konu ile ilgili toplu bir düzenleme yoktur. Mevzuatın son derece dağınık olması bu konuya hakimiyeti de zorlaştırmaktadır. Günümüzde hem özel hem de kamu hukukunun hemen her alanını ilgilendiren mutidisipliner bir kol olarak tıp hukuku yaşamımıza girmiş ve hızla gelişmektedir.

Günümüz insan hakları anlayışında yaşam hakkının bir uzantısı olarak sağlık hakkı en temel insan haklarındandır. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlanmaktadır:”Sağlık, yalnızca hasta veya sakat olmamak değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir.”Bu iyilik halinin temini için tıp bilimi çalışmaktadır. Ancak tıp biliminin çalışmaları ve hizmet sunumu da bir düzen içinde olmalıdır. Bu düzeni sağlamak da ancak hukukun denetimi ile mümkündür. Bütün bilim alanlarında olduğu gibi hukuk biliminde de giderek uzmanlaşma görülmektedir. Her konuda gelişimin baş döndürücü şekilde olduğu günümüz dünyasında hukuk kuralları da ihtiyaca göre hızla değişmekte, gelişmekte ve yenilenmektedir. Böyle olunca da özel konularda uzmanlaşma ihtiyacı kaçınılmazdır. Tıp hukukunun gelişimi de bu ihtiyacın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.