Mediko Legal Oftalmoloji

Makaleler


 

Makaleler

 

1- Madalyonun İki Yüzü
2- Kaş Yaparken Göz Çıkarmak
3- Aydınlatılmış Onam = Bilgilendirilmiş Rıza
4- Geçmişten günümüze hastane enfeksiyonları
5- Köfteci Dükkanı
6- Hangisi Malpraktis
7- Hekim Hastayı Reddedebilir mi?
8- Tıbbi uygulamalarda endikasyon kavramı, sınırları ve sonuçları
9-  Malpraktis davalarında kusurun oranı ve tazminat yükü
10- Premature Retinopatisi’nde (ROP)İdarenin Sorumluluğu
11-
Göz Hekimlerinin Acil Nöbeti Tutması!

Not: İlgili makalelere gitmek için üzerine tıklayınız.